Thursday, 5 May 2011

MISI, VISI & MATLAMAT


MISI, VISI & MATLAMAT

Misi, visi dan matlamat di tubuhkan PSSGMM seperti yang diluluskan oleh Pendaftar Pertubuhan Malaysia (KDN 1176) adalah untuk:
  • Menghidup dan mengembangkan warisan seni silat Gayong Ma’arifat kepada masyarakat dan menaikkan tarafnya dimata dunia.
  • Memupuk & memelihara nilai-nilai kesenian persilatan & budaya melayu yang bersesuaian dengan kesenian dan budaya Negara.
  • Membenteras serta membasmi kepercayaan tahyul & kurafat yang tidak bersesuaian dengan iktikad Islam.
  • Menanam sifat berdikari, kefahaman mental & kecergasan diriMempertinggi dan menghalusi nilai-nilai akhlak yang sempurna dan terpuji serta berperibadi tinggi.
  • Menyatu dan mendidik semua ahli-ahli Pesilat Seni Silat Gayong Ma’arifat di bawah satu persatuan yang tersusun dalam membina satu generasi yang bermoral dan berdisiplin serta memelihara warisan pusaka bangsa.

 

No comments:

Post a Comment